MỞ ĐƯỜNG CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, NHÀ PHÁT TRIỂN, VÀ MÔI GIỚI

VỀ CHÚNG TÔI

KIỂM TRA NHÀ ĐẦU TƯ

CHƯƠNG TRÌNH EB5

CHƯƠNG TRÌNH EB5

CHƯƠNG TRÌNH VISA ĐẦU TƯ HOA KỲ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ ĐƯA RA VÀO NĂM 1990. MỤC ĐÍCH CỦA NÓ LÀ ĐỂ THÚC ĐẨY NỀN KINH TẾ HOA KỲ VÀ CUNG CẤP CHO NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐỦ ĐIỀU KIỆN MỘT CÁCH ĐỂ XIN ĐƯỢC THẺ XANH. CÓ BA YÊU CẦU CƠ BẢN: PHẢI ĐẦU TƯ $1.000.000 USD ($500.000 CHO CÁC KHU VỰC CÓ THẨM QUYỀN); NHÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ PHẢI CHỨNG MINH ĐƯỢC QUỸ TÀI CHÍNH; VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠO RA MƯỜI (10) VIỆC LÀM.

 

EB-5 , MAP, Regional Center

LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC

LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC

PATHWAYS SỞ HỮU VÀ ĐIỀU HÀNH MỘT GIA ĐÌNH CỦA CÁC TRUNG TÂM KHU VỰC TRÊN TOÀN HOA KỲ CHO PHÉP CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ VÀO NHỮNG CÔNG TY PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH QUỸ ĐẦU TƯ CHUNG ĐƠN LẺ THEO NHỮNG YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH EB-5. HÃY CUỘN XUỐNG ĐỂ XEM CÁC TRUNG TÂM KHU VỰC CỦA CHÚNG TÔI.

 

 

896

i526 APPROVALS

Khám phá các trung tâm khu vực của gia đình chúng tôi

"Don't just take it from us, let our customers do the talking"

TRUNG TÂM KHU VỰC BANG SUNSHINE

KẾT NỐI NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ VỚI CÁC NHÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN DANH TIẾNG Ở FLORIDA.

TRUNG TÂM KHU VỰC BANG SUNSHINE

KẾT NỐI NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ VỚI CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN DANH TIẾNG TRÊN TOÀN BANG FLORIDA.

 

TRUNG TÂM KHU VỰC CÁC BANG VÙNG VỊNH

KẾT NỐI NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ VỚI CÁC NHÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN DANH TIẾNG Ở CÁC BANG VÙNG VỊNH.

TRUNG TÂM KHU VỰC CÁC BANG VÙNG VỊNH

KẾT NỐI NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ VỚI CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN DANH TIẾNG Ở CÁC BANG VÙNG VỊNH: TEXAS, LOUISIANA, MISSISSIPPI, ALABAMA, VÀ FLORIDA.

 

Truy cập GulfStatesRegionalCenter.com

TRUNG TÂM KHU VỰC ĐÔNG BẮC

KẾT NỐI NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ VỚI CÁC NHÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN DANH TIẾNG Ở KHU VỰC ĐÔNG BẮC.

TRUNG TÂM KHU VỰC ĐÔNG BẮC KẾT NỐI NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ VỚI CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN DANH TIẾNG Ở KHU VỰC ĐÔNG BẮC HOA KỲ, BAO GỒM NEW YORK.

TRUNG TÂM KHU VỰC PIEDMONT

KẾT NỐI NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ VỚI CÁC NHÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN DANH TIẾNG Ở KHU VỰC PIEDMONT.

TRUNG TÂM KHU VỰC PIEDMONT KẾT NỐI NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ VỚI CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN DANH TIẾNG Ở KHU VỰC PIEDMONT CỦA HOA KỲ, BAO GỒM TENNESSEE, BẮC VÀ NAM CAROLINA, VÀ GEORGIA.

TRUNG TÂM KHU VỰC ĐÔ THỊ MIDWEST

KẾT NỐI NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ VỚI CÁC NHÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN DANH TIẾNG Ở KHU VỰC MIDWEST.

TRUNG TÂM KHU VỰC ĐÔ THỊ MIDWEST KẾT NỐI NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ VỚI CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN DANH TIẾNG Ở KHU VỰC MIDWEST HOA KỲ, BAO GỒM ILLINOIS, WISCONSIN, INDIANA, VÀ OHIO.

TRUNG TÂM KHU VỰC BỜ TÂY

KẾT NỐI NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ VỚI CÁC NHÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN DANH TIẾNG Ở KHU VỰC BỜ TÂY.

TRUNG TÂM KHU VỰC BỜ TÂY KẾT NỐI NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ VỚI CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN DANH TIẾNG Ở KHU VỰC BỜ TÂY HOA KỲ, BAO GỒM CALIFORNIA VÀ NEVADA.

TRUNG TÂM KHU VỰC FRONT RANGE

KẾT NỐI NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ VỚI CÁC NHÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN DANH TIẾNG Ở KHU VỰC FRONT RANGE.

TRUNG TÂM KHU VỰC FRONT RANGE KẾT NỐI NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ VỚI CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN DANH TIẾNG Ở KHU VỰC FRONT RANGE HOA KỲ, BAO GỒM COLORADO VÀ NEW MEXICO.

TRUNG TÂM KHU VỰC SUN CORRIDOR

KẾT NỐI NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ VỚI CÁC NHÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN DANH TIẾNG Ở KHU VỰC SUN CORRIDOR.

TRUNG TÂM KHU VỰC SUN CORRIDOR KẾT NỐI NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ VỚI CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN DANH TIẾNG Ở KHU VỰC ARIZONA.

TRUNG TÂM KHU VỰC CASCADIA

KẾT NỐI NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ VỚI CÁC NHÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN DANH TIẾNG Ở KHU VỰC CASCADIA.

TRUNG TÂM KHU VỰC CASCADIA KẾT NỐI NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ VỚI CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN DANH TIẾNG Ở KHU VỰC WASHINGTON VÀ OREGON.

GIẢM THIỂU RỦI RO

                THỰC HIỆN ƯỚC MƠ

© 2017 Pathways EB5 tất cả các quyền được bảo hộ

Khước từ Trách nhiệm: KHÔNG CÓ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI ĐÂY NÊN LÀ MỘT ĐỀ XUẤT ĐỂ BÁN CHỨNG KHOÁN HOẶC LÀ CÁCH THUYẾT PHỤC ĐỂ MUA CHỨNG KHOÁN. BẤT KỂ ĐỀ XUẤT CHỨNG KHOÁN CỦA BẤT KỲ DỰ ÁN NÀO CÓ THỂ PHẢI TUÂN THEO MỘT BẢN GHI NHỚ ĐỀ XUẤT BẰNG VĂN BẢN VÀ BẤT KỲ VIỆC BÁN CHỨNG KHOÁN TRONG DỰ ÁN NHƯ VẬY SẼ ĐƯỢC DẪN CHỨNG BẰNG MỘT THỎA THUẬN TÁN ĐỒNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG. NẾU NHÀ ĐẦU TƯ LÀ MỘT CÔNG DÂN CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ TẠI THỜI ĐIỂM ĐỀ XUẤT, THÌ ĐỀ XUẤT SẼ CHỈ ĐƯỢC DÀNH CHO “NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC CÔNG NHẬN,” THEO QUY ĐỊNH 501 (A) CỦA ĐIỀU D CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN CỦA HOA KỲ. NẾU NHÀ ĐẦU TƯ KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG DÂN HOA KỲ TẠI THỜI ĐIỂM ĐỀ XUẤT VÀ KHÔNG CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ THEO QUY ĐỊNH TẠI THỜI ĐIỂM BÁN, THÌ SẼ ÁP DỤNG QUY ĐỊNH S CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN 1933. KHÔNG CÓ ĐỀ XUẤT BÁN HAY THUYẾT PHỤC ĐỂ MUA MÀ CÁC ĐƠN VỊ CÓ THỂ ĐƯỢC ĐƯA VÀO TRONG PHẠM VI QUYỀN HẠN Ở KHU VỰC, HOẶC GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI, SẼ LÀ BẤT HỢP PHÁP NẾU ĐƯA RA ĐỀ XUẤT HOẶC BÁN NHƯ VẬY.