SỰ KIỆN

EB-5 , Texas, Regional Center, Pathways, Rand Paul

JEFF CAMPION VỚI THƯỢNG NGHỊ SĨ (R-KY) RAND PAUL Ở NAPLES, FLORIDA

EB-5 , Texas, Regional Center, Pathways, Jeff Campion, Jared Polis

JEFF CAMPION VỚI HẠ NGHỊ SĨ JARED POLIS (D-CO QUẬN THỨ 2) Ở LAS VEGAS, NEVADA

EB-5 , Texas, Regional Center, Pathways, Jeremy Copeland, Hillary Clinton

JEREMY COPELAND VỚI NGUYÊN ĐỆ NHẤT PHU NHÂN  HILLARY CLINTON

GEORGE HORVOT VỚI HẠ NGHỊ SĨ HAKEEM JEFFRIES (D-NY QUẬN THỨ 8)

JEFF CAMPION VỚI THƯỢNG NGHỊ SĨ JEFF FLAKE (R-AZ)

EB-5 , Texas, Regional Center, Pathways, Jeff campion
EB-5 , Regional Center, Pathways, Jeff Campion

JEFF CAMPION VỚI THƯỢNG NGHỊ SĨ MARK AMODEI (R-NV QUẬN THỨ 2)

LỊCH TRÌNH CÁC SỰ KIỆN

ĐÂY LÀ DANH SÁCH CÁC SỰ KIỆN MÀ ÔNG CAMPION ĐÃ THAM DỰ HOẶC SẼ TRAO ĐỔI TRONG TƯƠNG LAI.

TÊN SỰ KIỆN

QUỐC GIA/BANG

VAI TRÒ

NĂM

 EB-5 BI-PARTISAN EVENT

WASHINGTON, DC

SPEAKER

2015

 INVEST IN AMERICA

SHANGHAI, CHINA

SPEAKER

2015

INVEST IN AMERICA

SHENZHEN, CHINA

MODERATOR

2015

EB-5 INVESTORS EVENT

LAS VEGAS, NEVADA

SPEAKER

2015

PINCUS EB-5  EVENT

ORLANDO, FLORIDA

MODERATOR

2015

ILW.COM EB-5 EVENT

NEW YORK, NEW YORK

SPEAKER

2014

EB-5 INVESTORS EVENT

NEWPORT BCH, CALIFORNIA

SPEAKER

2014

AILA EB-5

CHICAGO, ILLINOIS

SPEAKER

2014

AILA EB-5

MIAMI, FLORIDA

SPEAKER

2014

 EB-5IC WORKSHOP

WASHINGTON, DC

MODERATOR

2016

 EB-5 INVESTORS EVENT

NEW YORK, NEW YORK

SPEAKER

2016

INVEST IN AMERICA

SHANGHAI, CHINA

MODERATOR

2016

WEISERMEISERS SUMMIT

NEW YORK,NEW YORK

SPEAKER

2016

EB-5 INVESTORS EVENT

LAS VEGAS, NEVADA

SPEAKER

2016

EB-5 , Texas, Regional Center, Pathways, India, George Horvot

GEORGE HORVOT VỚI DILLON COLUCCI TỪ LUẬT GT Ở ẤN ĐỘ.

EB-5 , Texas, Regional Center, Pathways, Jeff Campion

JEFF CAMPION TRAO TẠI HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ LATINH ILW Ở MIAMI.

EB-5 , Texas, Regional Center, Pathways, Pete sessions

JEFF CAMPION TRAO ĐỔI VỚI HẠ NGHỊ SĨ HOA KỲ PETE SESSIONS (R-TX), CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÀ Ở THEO QUY ĐỊNH, Ở WASHINGTON, D.C. TUẦN TRƯỚC.

EB-5 , Regional Center, Pathways, Jeff Campion

JEFF CAMPION VỚI RON KLASKO VÀ ED BESHARA TẠI SỰ KIỆN AILA Ở MIAMI.

ILW LATIN AMERICA EB-5

MIAMI, FLORIDA

SPEAKER

2017

AILA SOUTH FLORIDA

MIAMI, FLORIDA

SPEAKER

2017

EB-5 INVESTORS EVENT

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

SPEAKER

2017

GEORGE HORVOT TRAO ĐỔI VỚI THƯỢNG NGHỊ SĨ HOA KỲ TED CRUZ Ở SAN FRANCISCO TUẦN TRƯỚC.

EB-5 , Texas, Regional Center, Pathways
EB-5 , Ted Cruz, Regional Center, Pathways

JEFF CAMPION TRAO ĐỔI VỚI THƯỢNG NGHỊ SĨ HOA KỲ TED CRUZ Ở SAN FRANCISCO TUẦN TRƯỚC.

AILA EB-5

LAS VEGAS, NEVADA

SPEAKER

2017

VỀ CHÚNG TÔI

VIDEOS

LIÊN HỆ

SỰ KIỆN

TIẾN TRÌNH EB5 & FAQ

HOÀN VỐN

Giảm thiểu Rủi ro

                         Thực hiện Ước mơ

© 2017 Pathways EB5 tất cả các quyền được bảo hộ

Khước từ Trách nhiệm: KHÔNG CÓ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI ĐÂY NÊN LÀ MỘT ĐỀ XUẤT ĐỂ BÁN CHỨNG KHOÁN HOẶC LÀ CÁCH THUYẾT PHỤC ĐỂ MUA CHỨNG KHOÁN. BẤT KỂ ĐỀ XUẤT CHỨNG KHOÁN CỦA BẤT KỲ DỰ ÁN NÀO CÓ THỂ PHẢI TUÂN THEO MỘT BẢN GHI NHỚ ĐỀ XUẤT BẰNG VĂN BẢN VÀ BẤT KỲ VIỆC BÁN CHỨNG KHOÁN TRONG DỰ ÁN NHƯ VẬY SẼ ĐƯỢC DẪN CHỨNG BẰNG MỘT THỎA THUẬN TÁN ĐỒNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG. NẾU NHÀ ĐẦU TƯ LÀ MỘT CÔNG DÂN CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ TẠI THỜI ĐIỂM ĐỀ XUẤT, THÌ ĐỀ XUẤT SẼ CHỈ ĐƯỢC DÀNH CHO “NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC CÔNG NHẬN,” THEO QUY ĐỊNH 501 (A) CỦA ĐIỀU D CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN CỦA HOA KỲ. NẾU NHÀ ĐẦU TƯ KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG DÂN HOA KỲ TẠI THỜI ĐIỂM ĐỀ XUẤT VÀ KHÔNG CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ THEO QUY ĐỊNH TẠI THỜI ĐIỂM BÁN, THÌ SẼ ÁP DỤNG QUY ĐỊNH S CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN 1933. KHÔNG CÓ ĐỀ XUẤT BÁN HAY THUYẾT PHỤC ĐỂ MUA MÀ CÁC ĐƠN VỊ CÓ THỂ ĐƯỢC ĐƯA VÀO TRONG PHẠM VI QUYỀN HẠN Ở KHU VỰC, HOẶC GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI, SẼ LÀ BẤT HỢP PHÁP NẾU ĐƯA RA ĐỀ XUẤT HOẶC BÁN NHƯ VẬY.