YÊU CẦU

1. NHÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ PHẢI ĐẦU TƯ HOẶC ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ ÍT NHẤT $1,000,000 USD VÀO DỰ ÁN EB-5, HOẶC $500,000 NẾU DỰ ÁN TRONG KHU VỰC TẠO VIỆC LÀM MỤC TIÊU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH (TEA).

 

2. VIỆC ĐẦU TƯ PHẢI LÀM LỢI CHO NỀN KINH TẾ HOA KỲ BẰNG CÁCH CUNG CẤP HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ CHO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ.

 

3. VIỆC ĐẦU TƯ PHẢI TẠO VIỆC LÀM TOÀN THỜI GIAN CHO ÍT NHẤT 10 CÔNG NHÂN HOA KỲ. BAO GỒM CÔNG DÂN HOA KỲ, NGƯỜI CÓ THẺ XANH – CÔNG DÂN THƯỜNG TRÚ THEO LUẬT PHÁP – VÀ NHỮNG CÁ NHÂN CÓ THẨM QUYỀN THEO LUẬT PHÁP ĐƯỢC LÀM VIỆC TẠI HOA KỲ.

 

4. LƯU Ý: ĐIỀU NÀY KHÔNG BAO GỒM BẠN, NHÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ, HOẶC VỢ CHỒNG, CON TRAI HOẶC CON GÁI CỦA BẠN.

 

5. NHÀ ĐẦU TƯ PHẢI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC QUẢN LÝ HÀNG NGÀY CỦA DOANH NGHIỆP MỚI CỦA HOA KỲ HOẶC QUẢN LÝ TRỰC TIẾP THÔNG QUA VIỆC HÌNH THÀNH CHÍNH SÁCH DOANH NGHIỆP NHƯ LÀ: MỘT QUẢN LÝ CÔNG TY; THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG; CỔ ĐÔNG HỮU HẠN; THÀNH VIÊN CỦA MỘT CÔNG TY TNHH, V.V...

 

TẢI BIỂU ĐỒ TIẾN TRÌNH EB5 VỀ

TÌM HIỂU THÊM VỀ ĐẶC ƯU QUYỀN THỨ HAI LÀ MỘT LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO NHÀ ĐẦU TƯ

YÊU CẦU

QUY TRÌNH VISA EB-5 VÀ THƯỜNG TRÚ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN MỘT SỐ BƯỚC. ĐẦU TIÊN, NHÀ ĐẦU TƯ QUYẾT ĐỊNH DỰ ÁN EB-5 ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO. MỘT KHI DỰ ÁN ĐƯỢC XÁC NHẬN, NHÀ ĐẦU TƯ KÝ GỬI TIỀN CÓ THỂ ĐƯỢC HOÀN LẠI DỰA VÀO THỎA THUẬN GỬI TIỀN. KHI KÝ GỬI TIỀN, NHÀ ĐẦU TƯ CÓ MỘT KHOẢNG THỜI GIAN NHẤT ĐỊNH ĐỂ QUYẾT ĐỊNH LIỆU HỌ MUỐN HOÀN THIỆN ĐẦU TƯ VÀO DỰ ÁN HAY KHÔNG. NẾU CÓ, THÌ KHOẢN TIỀN CÒN LẠI LÀ KHOẢN PHẢI TRẢ. NẾU KHÔNG, TIỀN KÝ GỬI SẼ ĐƯỢC HOÀN LẠI THEO THỎA THUẬN KÝ GỬI TIỀN.

 

 

GIẢ SỬ TIẾN TRÌNH NHÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ VỚI DỰ ÁN, THÌ I-526 ĐƯỢC LUẬT SƯ DI TRÚ CỦA HỌ HOÀN THIỆN. NẾU ĐƯỢC PHÊ CHUẨN, NHÀ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT SƯ DI TRÚ, CHỌN GIỮA MỘT QUY TRÌNH LÃNH SỰ HOẶC ĐỆ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH TRẠNG THÁI ĐỂ NHẬN ĐƯỢC CƯ TRÚ CÓ ĐIỀU KIỆN.

 

 

CẦN LƯU Ý CƯ TRÚ CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ ĐƯỢC CẤP ĐỂ SỬ DỤNG TRONG VÒNG HAI MƯƠI TƯ (24) THÁNG. HAI MƯƠI MỐT (21) THÁNG SAU KHI THƯỜNG TRÚ ĐƯỢC CẤP, NHÀ ĐẦU TƯ SẼ ĐỆ TRÌNH ĐƠN XÓA BỎ ĐIỀU KIỆN VÀ TRỞ THÀNH THƯỜNG TRÚ NHÂN. ĐIỀU NÀY SẼ ĐƯỢC CHẤP THUẬN NẾU: (A) ĐẦU TƯ DUY TRÌ RỦI RO VÀ (B) MƯỜI (10) VIỆC LÀM ĐƯỢC TẠO RA. SAU KHI ĐƯỢC PHÊ CHUẨN, NHÀ ĐẦU TƯ SẼ CÓ THƯỜNG TRÚ.

 

TÌM HIỂU THÊM VỀ CON ĐƯỜNG ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN EB5

VỀ CHÚNG TÔI

VIDEOS

LIÊN HỆ

SỰ KIỆN

TIẾN TRÌNH EB5 & FAQ

HOÀN VỐN

 

 

 

 

 

 

 

TÔI CẦN PHẢI CÓ KINH NGHIỆM HAY KIẾN THỨC KINH DOANH KHÔNG?

 

KHÔNG. NHƯ MỘT NHÀ ĐẦU TƯ, BẠN KHÔNG PHẢI YÊU CẦU CÓ KINH NGHIỆM KINH DOANH.

 

TÔI CẦN PHẢI NÓI ĐƯỢC TIẾNG ANH KHÔNG?

 

KHÔNG.

 

TÔI CẦN PHẢI CÓ ĐIỀU KIỆN SỨC KHỎE CHỨ?

 

CÓ. SỨC KHỎE TỔNG THỂ TỐT.

 

LỢI ÍCH CỦA THẺ XANH EB5 LÀ GÌ?

 

 

MỖI NGƯỜI MUỐN THƯỜNG TRÚ Ở HOA KỲ ĐỀU CÓ MỘT LÝ DO KHÁC NHAU. THẺ XANH VỚI CHƯƠNG TRÌNH NHÀ ĐẦU TƯ EB-5 MANG LẠI NHIỀU LỢI ÍCH  ĐỂ THỰC HIỆN NHỮNG MỤC ĐÍCH SAU:

 

THƯỜNG TRÚ PHÁP LÝ THEO CHƯƠNG TRÌNH EB-5 ĐƯỢC HƯỞNG LỢI ÍCH TƯƠNG TỰ NHƯ CÔNG DÂN HOA KỲ.

 

HOA KỲ LÀ MỘT BẾN ĐỖ AN TOÀN CHO GIA ĐÌNH CỦA BẠN, CŨNG NHƯ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN.

 

BẤT KỲ THÀNH VIÊN CỦA GIA ĐÌNH CÓ THẺ XANH EB5 CÓ THỂ VÀO HOA KỲ BẤT KỲ LÚC NÀO VÀ Ở BAO LÂU TÙY THÍCH.

 

NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ CÓ THỂ LIÊN TỤC VÀ DỄ DÀNG ĐẾN HOA KỲ VÌ NHỮNG MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN, GIAO DỊCH VÀ KINH DOANH.

 

NHỮNG CƯ DÂN THƯỜNG TRÚ ĐẾN HOA KỲ MÀ KHÔNG CẦN CÓ VISA.

 

NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ CÓ THỂ LÀM VIỆC, SINH SỐNG HOẶC SỞ HỮU DOANH NGHIỆP ĐỘC QUYỀN Ở BẤT CỨ ĐÂU TRÊN HOA KỲ.

 

HOA KỲ CÓ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN QUỐC TẾ CHO CÁC NHU CẦU GIÁO DỤC CƠ BẢN VÀ NGHIÊN CỨU SAU ĐẠI HỌC. NHƯ MỘT CƯ DÂN, NHÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ CŨNG CÓ THỂ ĐƯỢC HƯỞNG LỢI VỚI HỌC PHÍ THẤP.

 

CHI PHÍ SINH HOẠT Ở HOA KỲ THẤP HƠN NHỮNG NƯỚC CÔNG NGHIỆP LỚN KHÁC. TIÊU DÙNG HÀNG HÓA, DỊCH VỤ VÀ NHÀ Ở THẤP HƠN ĐÁNG KỂ SO VỚI CÁC DỊCH VỤ VÀ HÀNG HÓA TƯƠNG TỰ Ở HẦU HẾT CÁC QUỐC GIA LỚN KHÁC.

 

SINH VIÊN CÓ THỂ LÀM VIỆC Ở HOA KỲ TRONG KHI ĐANG HỌC ĐẠI HỌC VÀ TIẾP TỤC LÀM VIỆC SAU ĐÓ. ĐIỀU NÀY GIÚP SINH VIÊN TRẢ ĐƯỢC HỌC PHÍ TRONG KHI HOÀN THÀNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC.

 

 

HOA KỲ CUNG CẤP NHIỀU QUYỀN VỀ TÀI CHÍNH, XÃ HỘI VÀ GIÁO DỤC: CÁC TRƯỜNG CÔNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ Y TẾ, AN SINH XÃ HỘI VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC.

 

NHÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ CÓ KHẢ NĂNG ĐƯA CÁC THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH KHÁC ĐẾN HOA KỲ SAU KHI NỘP ĐƠN YÊU CẦU THÍCH HỢP VÀ CÓ THỂ LẤY ĐƯỢC QUYỀN CÔNG DÂN HOA KỲ SAU 5 NĂM.

 

THƯỜNG TRÚ KHÔNG CẦN LÀM MỚI HOẶC NỘP ĐƠN XIN LẠI, NGOẠI TRỪ PHẢI ĐÓNG THÊM MỘT KHOẢN PHÍ XỬ LÝ.

 

YÊU CẦU TÀI SẢN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ PHẢI “HỢP PHÁP” CÓ Ý NGHĨA GÌ?

 

 

THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA SỞ NHẬP TỊCH VÀ CƯ TRÚ HOA KỲ (USCIS), NHÀ ĐẦU TƯ PHẢI CHỨNG MINH ĐƯỢC RẰNG TÀI SẢN CỦA HỌ LÀ HỢP PHÁP. ĐIỀU NÀY YÊU CẦU HỌ PHẢI CHỨNG MINH RẰNG TIỀN ĐẦU TƯ CỦA HỌ CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC KINH DOANH, TIỀN LƯƠNG, ĐẦU TƯ, BÁN BẤT ĐỘNG SẢN, THỪA KẾ, TẶNG CHO, KHOẢN VAY HỢP PHÁP HOẶC NHỮNG LOẠI HÌNH HỢP PHÁP KHÁC. USCIS CÓ KỸ THUẬT CAO TRONG VIỆC RÀ SOÁT NHỮNG VẤN ĐỀ NÀY VÀ NHIỀU TÀI LIỆU VIỆN DẪN CẦN THIẾT VÀ HẦU HẾT SẼ ĐƯỢC YÊU CẦU.

 

 

TIỀN ĐƯỢC BỐ MẸ HOẶC HỌ HÀNG TẶNG CHO CÓ THỂ ĐƯỢC DÙNG CHO ĐẦU TƯ EB-5 KHÔNG?

 

CÓ, TRỪ KHI BẤT KỲ KHOẢN THUẾ ÁP DỤNG CHO TÀI SẢN TẶNG CHO ĐƯỢC THANH TOÁN. NÓ CŨNG PHẢI ĐƯỢC CHỨNG MINH RẰNG TÀI SẢN TẶNG CHO LÀ MỘT “GIAO DỊCH ĐỘC LẬP” THỰC SỰ VÀ KHÔNG PHẢI LÀ MƯU MẸO MÀ TÀI SẢN ĐƯỢC TẶNG CHO SẼ ĐƯỢC TRẢ LẠI SAU KHI ĐƯỢC NHẬN THƯỜNG TRÚ.

 

SỰ KHÁC NHAU GIỮA THẺ XANH “CÓ ĐIỀU KIỆN” VÀ “KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN” LÀ GÌ?

 

 

THEO QUY ĐỊNH, MỘT NHÀ ĐẦU TƯ VÀO DỰ ÁN CỦA HOA KỲ, CŨNG LÀ NGƯỜI ĐƯỢC PHÊ CHUẨN VISA DI TRÚ EB-5, CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC THẺ XANH EB5 “CÓ ĐIỀU KIỆN”. NÓ PHẢI ĐƯỢC CẤP LẠI SAU HAI NĂM, ĐỆ TRÌNH ĐỂ XÓA BỎ ĐIỀU KIỆN. NẾU KHÔNG THÌ CẢ THẺ XANH CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN ĐỀU CÓ QUYỀN VÀ ĐẶC ÂN GIỐNG NHAU.

 

 

THẺ XANH “CÓ ĐIỀU KIỆN” LÀ GÌ?

 

THẺ XANH EB5 CÓ ĐIỀU KIỆN LÀ THẺ XANH CÓ GIÁ TRỊ TẠM THỜI TRONG HAI NĂM. MỘT NĂM VÀ CHÍN THÁNG (21 THÁNG) SAU KHI NÓ ĐƯỢC BAN HÀNH, CÓ GIAI ĐOẠN BA THÁNG ĐỂ MỘT CÁ NHÂN ĐỆ TRÌNH MỘT ĐƠN KHÁC VỚI SỞ NHẬP TỊCH DI TRÚ HOA KỲ (USCIS). ĐƠN PHẢI XÁC NHẬN RẰNG TẤT CẢ VỐN YÊU CẦU ĐÃ ĐANG ĐƯỢC ĐẦU TƯ VÀ MƯỜI (10) VIỆC LÀM TOÀN THỜI GIAN ĐƯỢC TẠO RA.

 

 

 

NẾU ĐƠN KIẾN NGHỊ I-526 CỦA TÔI ĐƯỢC USCIS PHÊ CHUẨN THÌ MỤC ĐÍCH CỦA ĐƠN LÃNH SỰ VÀ PHỎNG VẤN HOẶC SỬA ĐỔI TRẠNG THÁI LÀ GÌ, VÀ TÔI SẼ NHẬN ĐƯỢC THẺ XANH EB5 TRONG BAO LÂU?

 

MỘT KHI ĐƠN I-526 ĐƯỢC CHẤP THUẬN, BẠN PHẢI CHỜ THÔNG BÁO TỪ LÃNH SỰ QUÁN TẠI QUỐC GIA CỦA BẠN (NẾU BẠN KHÔNG Ở HOA KỲ) ĐỂ CHUẨN BỊ NHỮNG TÀI LIỆU CHO PHỎNG VẤN XIN VISA. TRONG CUỘC PHỎNG VẤN, CÁN BỘ LÃNH SỰ QUÁN CÓ THỂ GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ VÀ THÔNG TIN ĐƯỢC IN TRÊN ĐƠN I-526, BAO GỒM VIỆC HỎI TÓM TẮT VỀ BẢN CHẤT ĐẦU TƯ NHẬP CƯ CỦA BẠN. NẾU BẠN VÀ GIA ĐÌNH CỦA BẠN Ở HOA KỲ THÌ BẠN CÓ THỂ NỘP ĐƠN XIN THAY ĐỔI TRẠNG THÁI BẰNG CÁCH ĐIỀN VÀO MẪU ĐƠN I-485 VỚI NHỮNG TÀI LIỆU HỖ TRỢ. ĐƠN PHẢI ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH LÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA SỞ NHẬN CƯ VÀ DI TRÚ HOA KỲ (USCIS). BẠN PHẢI TRAO ĐỔI VỚI LUẬT SƯ DI TRÚ VỀ NHỮNG LỢI ÍCH CỦA CẢ HAI BÊN, BỞI MỘT BÊN CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ ĐIỀU NÀY.

 

 

 

NGUYÊN NHÂN NÀO GÂY RA NHỮNG VẤN ĐỀ LỚN NHẤT KHI NỘP ĐƠN XIN VISA EB-5?

 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG NHẤT LÀ THIẾU TÀI LIỆU CHỨNG MINH NGUỒN QUỸ VỐN. TỐT HƠN HẾT LÀ CUNG CẤP CÀNG NHIỀU THÔNG TIN CÀNG TỐT. HẦU HẾT LUẬT SƯ DI TRÚ SẼ YÊU CẦU NHIỀU THÔNG TIN HƠN BẠN NGHĨ LÀ CẦN THIẾT.

 

 

 

 

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 

Giảm thiểu Rủi ro

                         Thực hiện Ước mơ

© 2017 Pathways EB5 tất cả các quyền được bảo hộ

Khước từ Trách nhiệm: KHÔNG CÓ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI ĐÂY NÊN LÀ MỘT ĐỀ XUẤT ĐỂ BÁN CHỨNG KHOÁN HOẶC LÀ CÁCH THUYẾT PHỤC ĐỂ MUA CHỨNG KHOÁN. BẤT KỂ ĐỀ XUẤT CHỨNG KHOÁN CỦA BẤT KỲ DỰ ÁN NÀO CÓ THỂ PHẢI TUÂN THEO MỘT BẢN GHI NHỚ ĐỀ XUẤT BẰNG VĂN BẢN VÀ BẤT KỲ VIỆC BÁN CHỨNG KHOÁN TRONG DỰ ÁN NHƯ VẬY SẼ ĐƯỢC DẪN CHỨNG BẰNG MỘT THỎA THUẬN TÁN ĐỒNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG. NẾU NHÀ ĐẦU TƯ LÀ MỘT CÔNG DÂN CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ TẠI THỜI ĐIỂM ĐỀ XUẤT, THÌ ĐỀ XUẤT SẼ CHỈ ĐƯỢC DÀNH CHO “NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC CÔNG NHẬN,” THEO QUY ĐỊNH 501 (A) CỦA ĐIỀU D CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN CỦA HOA KỲ. NẾU NHÀ ĐẦU TƯ KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG DÂN HOA KỲ TẠI THỜI ĐIỂM ĐỀ XUẤT VÀ KHÔNG CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ THEO QUY ĐỊNH TẠI THỜI ĐIỂM BÁN, THÌ SẼ ÁP DỤNG QUY ĐỊNH S CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN 1933. KHÔNG CÓ ĐỀ XUẤT BÁN HAY THUYẾT PHỤC ĐỂ MUA MÀ CÁC ĐƠN VỊ CÓ THỂ ĐƯỢC ĐƯA VÀO TRONG PHẠM VI QUYỀN HẠN Ở KHU VỰC, HOẶC GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI, SẼ LÀ BẤT HỢP PHÁP NẾU ĐƯA RA ĐỀ XUẤT HOẶC BÁN NHƯ VẬY.