SỰ KIỆN GẦN ĐÂY

JEFF CAMPION VỚI NGHỊ SĨ MARK AMODEI

JEFF CAMPION VỚI CHỦ TỊCH ỦY BAN TƯ PHÁP HẠ VIỆN HOA KỲ BOB GOODLATE

GEORGE HORVOT VỚI NGHỊ SĨ HAKEEM JEFFRIES

JEREMY COPELAND VỚI ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG HILLARY CLINTON

JEFF CAMPION VỚI THƯỢNG NGHỊ SĨ JEFF FLAKE

JEFF CAMPION VỚI THƯỢNG NGHĨ SĨ RAND PAUL TẠI NAPLES, FLORIDA

JEFF CAMPION VỚI NGHĨ SĨ JARED POLIS TẠI LAS VEGAS, NEVADA