CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CÁC DỰ ÁN ĐÃ HOÀN TẤT VIỆC KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRONG TẬP HỢP CÁC TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÙNG CỦA CHÚNG TÔI

Khách sạn Jung

60 TỶ ĐÔ LA
NEW ORLEANS, LOUSIANA

KHÁCH SẠN BOUTIQUE
QUYỀN LƯU GIỮ ĐẦU TIÊN
120 NHÀ ĐẦU TƯ


Tòa nhà Butler

49.5 TỶ ĐÔ LA
DALLAS, TEXAS

KHÁCH SẠN
QUYỀN LƯU GIỮ ĐẦU TIÊN
99 NHÀ ĐẦU TƯ


Nhiều hộ gia đình Hạng A

40 TỶ ĐÔ LA
AUSTIN, TEXAS

NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH
80 NHÀ ĐẦU TƯ
MỞ RỘNG VỐN CHUYỂN ĐỔI

Xem các dự án đầu tư hiện tại của chúng tôi