EB-5 , Regional Center, Pathways, Jeff Campion
EB-5 , Regional Center, Pathways, Jeff Campion

HOÀN VỐN

PHÚC LỢI

ĐỘI NGŨ PATHWAYS GIÚP ĐỠ NHỮNG NGƯỜI VÔ GIA CƯ Ở FLORIDA.

ĐỘI NGŨ PATHWAYS GIÚP ĐỠ TỔ CHỨC GIÁNG SINH.

EB-5 , Regional Center, Pathways, Jeff Campion

ĐỘI NGŨ PATHWAYS GIÚP ĐỠ TRẺ MỒ CÔI Ở TRUNG QUỐC.

ĐỘI NGŨ PATHWAYS KHÔNG NHỮNG LÀM VIỆC CHĂM CHỈ, MÀ CÒN NHẬN THẤY ĐƯỢC NHU CẦU GIẢI TRÍ MỌI LÚC.

ĐỘI NGŨ PATHWAYS TIN RẰNG THỜI GIAN TÁI ĐẦU TƯ VÀ HOÀN TIỀN VÀO CÁC THÀNH PHỐ CỦA NHỮNG NGƯỜI MÀ CHÚNG TÔI HỢP TÁC CÙNG.

ĐỘI NGŨ PATHWAYS ĐẾN FLORIDA KEYS ĐỂ CÂU CÁ CUỐI TUẦN.

ĐỘI NGŨ PATHWAYS DÀNH MỘT NGÀY ĐỂ CHƠI BẮN SÚNG LỤC, ĐÁNH BÓNG CHÀY TRONG LỒNG LƯỚI, VÀ CHƠI BOWLING CÙNG NHAU.

ĐỘI NGŨ PATHWAYS DÀNH MỘT NGÀY ĐỂ LẶN BIỂN VÀ GIẢI TRÍ TRÊN THUYỀN CÙNG NHAU.

EB-5 , Regional Center, Pathways, Jeff Campion

ĐỘI NGŨ PATHWAYS GIÚP ĐỠ GIA ĐÌNH RONALD MCDONALD Ở FORT LAUDERDALE, FLORIDA..

VỀ CHÚNG TÔI

VIDEOS

LIÊN HỆ

SỰ KIỆN

TIẾN TRÌNH EB5 & FAQ

HOÀN VỐN & PHÚC LỢI

Giảm thiểu Rủi ro

                         Thực hiện Ước mơ

© 2017 Pathways EB5 tất cả các quyền được bảo hộ

Khước từ Trách nhiệm: KHÔNG CÓ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI ĐÂY NÊN LÀ MỘT ĐỀ XUẤT ĐỂ BÁN CHỨNG KHOÁN HOẶC LÀ CÁCH THUYẾT PHỤC ĐỂ MUA CHỨNG KHOÁN. BẤT KỂ ĐỀ XUẤT CHỨNG KHOÁN CỦA BẤT KỲ DỰ ÁN NÀO CÓ THỂ PHẢI TUÂN THEO MỘT BẢN GHI NHỚ ĐỀ XUẤT BẰNG VĂN BẢN VÀ BẤT KỲ VIỆC BÁN CHỨNG KHOÁN TRONG DỰ ÁN NHƯ VẬY SẼ ĐƯỢC DẪN CHỨNG BẰNG MỘT THỎA THUẬN TÁN ĐỒNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG. NẾU NHÀ ĐẦU TƯ LÀ MỘT CÔNG DÂN CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ TẠI THỜI ĐIỂM ĐỀ XUẤT, THÌ ĐỀ XUẤT SẼ CHỈ ĐƯỢC DÀNH CHO “NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC CÔNG NHẬN,” THEO QUY ĐỊNH 501 (A) CỦA ĐIỀU D CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN CỦA HOA KỲ. NẾU NHÀ ĐẦU TƯ KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG DÂN HOA KỲ TẠI THỜI ĐIỂM ĐỀ XUẤT VÀ KHÔNG CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ THEO QUY ĐỊNH TẠI THỜI ĐIỂM BÁN, THÌ SẼ ÁP DỤNG QUY ĐỊNH S CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN 1933. KHÔNG CÓ ĐỀ XUẤT BÁN HAY THUYẾT PHỤC ĐỂ MUA MÀ CÁC ĐƠN VỊ CÓ THỂ ĐƯỢC ĐƯA VÀO TRONG PHẠM VI QUYỀN HẠN Ở KHU VỰC, HOẶC GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI, SẼ LÀ BẤT HỢP PHÁP NẾU ĐƯA RA ĐỀ XUẤT HOẶC BÁN NHƯ VẬY.