VỀ CHÚNG TÔI

VIDEOS

LIÊN HỆ

SỰ KIỆN

TIẾN TRÌNH EB5 & FAQ

HOÀN VỐN & PHÚC LỢI

SỨ MỆNH & TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

MỤC ĐÍCH: ĐÓNG MỘT PHẦN VAI TRÒ TRONG VIỆC THAY ĐỔI VẬN MỆNH CỦA MỘT CON NGƯỜI.

 

THEO ĐUỔI: MỞ ĐƯỜNG CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, NHÀ PHÁT TRIỂN, VÀ MÔI GIỚI BẰNG CÁCH KẾT HỢP VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VỚI NHU CẦU VỐN CỦA NHÀ PHÁT TRIỂN ĐỒNG THỜI ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHỮNG YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH EB5.

 

CAM KẾT: GIẢM THIỂU RỦI RO, THỰC HIỆN ƯỚC MƠ

 

TIẾN TRÌNH: CHÚNG TÔI SẼ THÀNH CÔNG KHI LỰA CHỌN NHỮNG DỰ ÁN TỐI ĐA HÓA KHẢ NĂNG XIN ĐƯỢC THẺ XANH VÀ HOÀN ĐƯỢC VỐN;  CUNG CẤP TƯ VẤN CÁ NHÂN BẰNG VIỆC THUÊ NHỮNG CỐ VẤN LUẬT ĐÁNG TIN CẬY VÀ CÓ NĂNG LỰC NHẤT; VÀ TẠO RA MỘT MÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN, LINH HOẠT VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI.

 

HOÀN VỐN: CHÚNG TÔI TIN VÀOTHỜI GIAN TÁI ĐẦU TƯ VÀ HOÀN TIỀN VÀO NHỮNG THÀNH PHỐ CỦA NHỮNG CÁ NHÂN MÀ CHÚNG TÔI HỢP TÁC CÙNG.

 

XEM QUY MÔ KHU VỰC CỦA CHÚNG TÔI

Jeff Campion

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Pathways được quản lý bởi Jeff Campion. Ông Campion là một luật sư chuyên đại diện cho khách hàng nước ngoài và các doanh nghiệp nước ngoài có thu nhập cao. Công ty của ông tiếp tục đại diện trước Cơ quan Nhập cư Quốc tịch Hoa Kỳ (USCIS), Bộ Lao động Hoa Kỳ và Tiểu Bang, và các cơ quan việc làm của bang. Khách hàng của ông bao gồm các cá nhân và gia đình có hoặc hiện đang có trên Danh sách những cá nhân giàu có nhất ở châu Mỹ Latinh của Forbes. Ông thường xuyên đến Mỹ Latinh để trao đổi về các vấn đề liên quan đến nhập cư phức tạp, bao gồm quản lý nhập tịch và nhập cư. Ông Campion nhận bằng Thạc Sĩ Danh Dự của Đại Học Luật Florida vào năm 1997. Trong khi ở trường luật, ông cũng hoàn thành các môn học cho chương trình Thạc Sĩ Học Châu Mỹ Latinh. Ông đã nhận được B.B.A. về Tài chính và Tiếp thị Quốc tế loại Giỏi vào năm 1993 từ Đại học Miami với Danh Dự Khoa và từ Chương trình Danh dự. Ông Campion có thể giao tiếp được bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha.

 

 

Ông là một thành viên của Hiệp hội Luật sư Di trú Hoa Kỳ và là thành viên hội đồng quản trị của Chương trình Miami của Phòng Thương mại Hoa Kỳ-Mexico. Ông Campion cũng là ủy viên của Ủy ban Thực hành Tốt nhất IIUSA, thành viên hội đồng quản trị của chương trình AILA Mexico và “EB5 được xác nhận” bởi EB5investors.com.

 

LIÊN HỆ VỚI ÔNG CAMPION

George Horvot

GIÁM ĐỐC TÁC NGHIỆP

Ông Horvot đã từng là giám đốc cao cấp với kinh nghiệm rộng lớn về thực phẩm và đồ uống, bao gồm trách nhiệm P&L với hơn $90 triệu doanh thu bán hàng. Ông là người thúc đẩy hiệu suất và có thể cân bằng những nhu cầu của khách hàng, nhân viên, chất lượng và lợi nhuận. Ông đóng góp trong sự phát triển của các công ty, cống hiến khả năng lãnh đạo và tổ chức, và xác định các giá trị cốt lõi và là cá nhân với các khái niệm nổi tiếng.

LIÊN HỆ VỚI ÔNG HORVOT

MARIA GONZALEZ

OFFICE COORDINATOR

Maria Gonzalez tốt nghiệp Đại học Quốc tế Florida với bằng Cử nhân Quan hệ Quốc tế. Cô có hơn bốn năm kinh nghiệm làm việc như một trợ lý di trú. Cô đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động hàng ngày tại Pathways và chịu trách nhiệm giám sát tất cả các hỗ trợ và dịch vụ hành chính. Cô nói thông thạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

LIÊN HỆ VỚI CÔ GONZALEZ

Maria  Alejandra Gonzalez

ĐIỀU PHỐI VIÊN VĂN PHÒNG

Jeremy Copeland

GIÁM ĐỐC TIẾP THỊ VÀ QUẢNG CÁO

Ông Copeland đã gia nhập Pathways vào tháng 02 năm 2012 với cương vị Giám đốc Tiếp thị. Ông chịu trách nhiệm tiếp thị, truyền thông và phát triển kinh doanh cho các trung tâm khu vực của gia đình Pathways. Ngoài các chiến lược phát triển kinh doanh, ông còn điều hướng quan hệ truyền thông, xây dựng thương hiệu, quảng cáo và phát triển website.

 

 

LIÊN HỆ VỚI ÔNG COPELAND

Shanshan Wang

NHÀ PHÂN TÍCH QUẢN LÝ & TIẾP TH Ị

Shanshan Wang nhận bằng Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Quốc tế Florida vào năm 2013. Giờ đây cô quản lý các hoạt động hàng ngày của Pathways EB-5, chịu trách nhiệm thu thập và tổ chức thông tin và thực hiện các thủ tục và Giúp duy trì và tăng mối quan hệ với các nhà đầu tư và các nhà môi giới Trung Quốc. Cô nói thông thạo tiếng Trung và tiếng Anh.

LIÊN HỆ VỚI CÔ WANG

Brigitte  Marquis

ĐIỀU PHỐI VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Marquis đang học để lấy bằng Cử nhân từ Đại học Quốc tế Florida. Cô làm việc với tư cách là trợ lý pháp lý cho một công ty luật nhập cư được 3 năm. Ngoài ra, cô chịu trách nhiệm xác định và phát triển mối quan hệ mới với luật sư và những nhà đầu tư từ Mỹ Latinh. Cô thông thạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

LIÊN HỆ VỚI CÔ MARQUIS

Giảm thiểu Rủi ro

                         Thực hiện Ước mơ

© 2017 Pathways EB5 tất cả các quyền được bảo hộ

Khước từ Trách nhiệm: KHÔNG CÓ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI ĐÂY NÊN LÀ MỘT ĐỀ XUẤT ĐỂ BÁN CHỨNG KHOÁN HOẶC LÀ CÁCH THUYẾT PHỤC ĐỂ MUA CHỨNG KHOÁN. BẤT KỂ ĐỀ XUẤT CHỨNG KHOÁN CỦA BẤT KỲ DỰ ÁN NÀO CÓ THỂ PHẢI TUÂN THEO MỘT BẢN GHI NHỚ ĐỀ XUẤT BẰNG VĂN BẢN VÀ BẤT KỲ VIỆC BÁN CHỨNG KHOÁN TRONG DỰ ÁN NHƯ VẬY SẼ ĐƯỢC DẪN CHỨNG BẰNG MỘT THỎA THUẬN TÁN ĐỒNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG. NẾU NHÀ ĐẦU TƯ LÀ MỘT CÔNG DÂN CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ TẠI THỜI ĐIỂM ĐỀ XUẤT, THÌ ĐỀ XUẤT SẼ CHỈ ĐƯỢC DÀNH CHO “NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC CÔNG NHẬN,” THEO QUY ĐỊNH 501 (A) CỦA ĐIỀU D CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN CỦA HOA KỲ. NẾU NHÀ ĐẦU TƯ KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG DÂN HOA KỲ TẠI THỜI ĐIỂM ĐỀ XUẤT VÀ KHÔNG CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ THEO QUY ĐỊNH TẠI THỜI ĐIỂM BÁN, THÌ SẼ ÁP DỤNG QUY ĐỊNH S CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN 1933. KHÔNG CÓ ĐỀ XUẤT BÁN HAY THUYẾT PHỤC ĐỂ MUA MÀ CÁC ĐƠN VỊ CÓ THỂ ĐƯỢC ĐƯA VÀO TRONG PHẠM VI QUYỀN HẠN Ở KHU VỰC, HOẶC GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI, SẼ LÀ BẤT HỢP PHÁP NẾU ĐƯA RA ĐỀ XUẤT HOẶC BÁN NHƯ VẬY.